İşin Kapsamı: Ödül sahibi Bodrum Kol’un ilk kez kullanıldığı 231 Hackensack Plank Rd projesinde ST70, MN50, Lumıgarde 95 ve tercih edildi.